Identifikačné údaje

IČO: 36184152
IČ DPH: SK2020036876
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro,
vložka: 10342/V