Hlavná stránka

Predmet činnosti:
 • prenájom stavebných strojov a zariadení
 • oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení, motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
 • výrub krovia a lesných porastov
 • demolácia, výkopové a zemné práce
 • oprava izolácií ocelových potrubí
 • maliarske a natieračské práce
 • sprostredkovanie obchodu
 • obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod/ s potravinami, nápojmi a tabakom, zeleninou, ovocím a zemiakmi, tovarom pre domácnosť, textilom, odevami a obuvou, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelánom a sklenenými výrobkami, náterovými a čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami, pevnými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, drevom a stavebným materiálom, železiarským tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, stavebnými strojmi a papierenským tovarom
 • nákup a predaj motorových vozidiel
 • nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • povrchové úpravy kovov a kovových konštrukcií - otrieskavanie, metalizácia, kartáčovanie a nátery
 • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča


 •